Bibelord

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skall dina vägar vara lyckosamma, och då skall du ha framgång. Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu inte förskräckt eller försagd. Ty Herren, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.
Josua 1:8-9


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Mariehamns Missionsförsamling


Adress:
Storagatan 10
AX-22100 MARIEHAMN

Telefon: (018) 19353 / Telefonsvarare.
e-post:
web: www.missionskyrkan.ax

Pastor och Föreståndare:
Niclas Wikström tel. 19353, mobil 040-5450123.
Telefontider: Tisdag-fredag kl. 10.00-16.00.
Ring om du vill samtala med pastorn.

Ordförande:
Kjell Söderlund tel. 040-0812236.

Vill du veta mer om vår församling? Ring eller skriv och fråga.