Bibelord

Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus.” Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus, dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel att Herrens namn skall prisas.

Ps 122:1-4


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Mariehamns Missionsförsamling


Adress:
Storagatan 10
22100 Mariehamn

Telefon: (018) 19353 / Telefonsvarare när ingen är på plats.
Fax: (018) 19354
e-post:


Pastor och Föreståndare:
Niclas Wikström tel. 19353, mobil 040-5450123.
Kanslitid: Tisdagar och torsdagar kl. 9-11.

Ordförande:
Kjell Söderlund tel. 040-0812236.

Vill du veta mer om vår församling? Ring eller skriv och fråga.