Bibelord

Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt, den tar han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet, som jag har talat till er.
Johannes 15:1-3


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Mariehamns Missionsförsamling


Adress:
Storagatan 10
AX-22100 MARIEHAMN

Telefon: (018) 19353 / Telefonsvarare.
e-post:
web: www.missionskyrkan.ax

Pastor och Föreståndare:
Niclas Wikström tel. 19353, mobil 040-5450123.
Telefontider: Tisdag-fredag kl. 10.00-16.00.
Ring om du vill samtala med pastorn.

Ordförande:
Kjell Söderlund tel. 040-0812236.

Vill du veta mer om vår församling? Ring eller skriv och fråga.