Bibelord

Jesus säger: Kommen till mig, ni alla som arbetar och är nedtyngda, så skall jag ge er kraft. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat: så skall ni finna ro för edra själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt.
Matteusevangeliet 11:28-30


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Mariehamns Missionsförsamling


Adress:
Storagatan 10
22100 Mariehamn

Telefon: (018) 19353 / Telefonsvarare.
Fax: (018) 19354
e-post:


Pastor och Föreståndare:
Niclas Wikström tel. 19353, mobil 040-5450123.
Telefontider: Tisdag-fredag kl. 10.00-16.00.
Ring om du vill samtala med pastorn.

Ordförande:
Kjell Söderlund tel. 040-0812236.

Vill du veta mer om vår församling? Ring eller skriv och fråga.