Bibelord

Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Fil. 4:6-7


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 4.9.2017
Aktuellt:


Händelser under september - oktober
(klicka för mer info)