Bibelord

Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig som inte bär frukt, den tar han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet, som jag har talat till er.


Johannes 15:1-3


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 28.02.2023
Aktuellt:


Händelser under mars - april
(klicka för mer info)