Bibelord

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Matt. 28:18-20


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 3.1.2019
Aktuellt:


Händelser under januari - februari
(klicka för mer info)