Bibelord

Jesus säger:
Kommen till mig, ni alla som arbetar och är nedtyngda, så skall jag ge er kraft. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat: så skall ni finna ro för edra själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt.


Matteusevangeliet 11:28-30


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 27.4.2022
Aktuellt:


Händelser under maj - juni
(klicka för mer info)