Bibelord

Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att Han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.

Matt 24:33-35


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 28.2.2019
Aktuellt:


Händelser under mars - april
(klicka för mer info)