Bibelord

Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.


Första Petrusbrevet 4:9-10


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 5.5.2023
Aktuellt:


Händelser under maj - juni
(klicka för mer info)