Bibelord

Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar, genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil. 4:6-7


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 29.10.2020
Aktuellt:


Händelser under november - december
(klicka för mer info)