Bibelord

"Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar så att de prisar er Fader i himlen". Matteus 5:14


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Skriv in ditt böneämne, så ber vi för dig!

Namn: (eller om du vill vara anonym, skriv "Anonym")


Meddelande: