Bibelord

Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus.” Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus, dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel att Herrens namn skall prisas.

Ps 122:1-4


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Skriv in ditt böneämne, så ber vi för dig!

Namn: (eller om du vill vara anonym, skriv "Anonym")


Meddelande: