Bibelord

"Jag vill lära känna Kristus och kraften från Hans uppståndelse".

Filipperbrevet 3:10


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Skriv in ditt böneämne, så ber vi för dig!

Namn: (eller om du vill vara anonym, skriv "Anonym")


Meddelande: