Bibelord

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skall dina vägar vara lyckosamma, och då skall du ha framgång. Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu inte förskräckt eller försagd. Ty Herren, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig.
Josua 1:8-9


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Skriv in ditt böneämne, så ber vi för dig!

Namn: (eller om du vill vara anonym, skriv "Anonym")


Meddelande: