Bibelord

Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Joh. 15:1-4


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 1.3.2018
Aktuellt:


Händelser under mars - april
(klicka för mer info)