Bibelord

En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. Gud bor därinne, den vacklar inte, Gud hjälper den, när morgonen gryr. - Bli stilla och besinna, att jag är Gud. Psaltaren 46:5-6, 11


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 29.06.2021
Aktuellt:


Händelser under juli - augusti
(klicka för mer info)