Bibelord

"Jag vill lära känna Kristus och kraften från Hans uppståndelse".

Filipperbrevet 3:10


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 27.10.2017
Aktuellt:


Händelser under november - december
(klicka för mer info)