Bibelord

Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

1 Tim 1:1-4


Förbönstjänst

Klicka här för att skicka in ditt böneämne


Uppdaterad den 1.7.2019
Aktuellt:


Händelser under juli - augusti
(klicka för mer info)